Det nya undantaget 2018 (under produktion)

av Erik Rören
i samarbete med:
Mustata Alomar, Murare från Syrien
Walter Druml, Arkitekt
Martin Mander, Illustratör

Illustration: Martin Mander

Förr i Sverige var det vanligt att i förtid skifta arv på gårdar för att låta den nya generationen driva jordbruket vidare. Ett mindre hus byggdes då på gården (undantaget) och ett kontrakt skrevs mellan generationerna om att de äldre skulle ha rätt att bo kvar livet ut. Ett arrangemang som syftat till att frigöra den potential som låg i marken och samtidigt värna om den äldre generationen. Ett slags pensionssystem innan ett sådant fanns.

I Det nya undantaget vill bygga vidare på denna svenska traditionen av smarta sociala lösningar på samhällsproblem. Genom att kombinera den outnyttjade potential som vilar i villaträdgårdar med den rådande situationen för många människor som nyligen kommit till Sverige vill projektet möta de samtida utmaningar som genomsyrar svensk arbets- och bostadsmarknad.