Hagavågen 2019 (under produktion)

av Erik Rören och Signe Johannessen Hagavågen utforskar genom en skulptural installation och en visa yttrandefrihetens möjligheter, svårigheter och begränsningar och det offentliga rummets potential som det demokratiska samhällets vardagsrum. Verket invigs våren 2019. mer info: http://www.goteborgkonst.com/om-goteborg-konst/skulptural-vag-nytt-konstverk-i-haga/

Det nya undantaget 2018 (under produktion)

av Erik Rören i samarbete med:Mustata Alomar, Murare från SyrienWalter Druml, ArkitektMartin Mander, Illustratör Förr i Sverige var det vanligt att i förtid skifta arv på gårdar för att låta den nya generationen driva jordbruket vidare. Ett mindre hus byggdes då på gården (undantaget) och ett kontrakt skrevs mellan generationerna om att de äldre skulle …

Bältdjuret i Kjula 2018

av Erik Rören och Signe Johannessen Den offentliga utsmyckningen Bältdjuret i Kjula invigdes i Eskilstuna 2018. Konstnärerna arbetade på uppdrag av Eskilstuna kommun och genomförde en serie workshops och dialoger med skolbarn, boende och tjänstemän i stadsdelen Kjula. Tillsammans gjordes en kartläggning av händelser och fenomen som präglar ortens historia och identitet. Barnen i Kjula …

Art Lab Gnesta 2011 – 2019-

2011 startade Erik Rören tillsammans med Signe Johannessen Art Lab Gnesta. Art Lab Gnesta är en plats för experimentella kopplingar mellan konst och samhälle.Här skapas möten mellan konsten och konstnärerna, lokalsamhället, skolor, konstinstitutioner och andra som arbetar med konst- eller samhällsfrågor – både lokalt, nationellt och internationellt. www.artlabgnesta.se

Swamp Circle 2016

av Erik Rören och Signe Johannessen Konstnärerna har länge intresserat sig för träsket som faktisk, politisk, filosofisk och mytologisk plats. Det har resulterat i att de drivit flera olika projekt i våtmarker både i och utanför Sverige. Några av projekten har resulterat i offentliga utsmyckningar och interventioner. Exempelvis har konstnärerna inom ramen för Art Lab …

Trappgatan 2014

av Erik Rören och Signe Johannessen Trappgatan projektets syfte var att förändra bilden av negativt laddade platser i Gnestas offentliga rum. Projektet tog utgångspunkt i en jämställdhetsrapport från Gnesta kommun där det tydligt framgick att flickor använde sig av det offentliga rummet på ett annat sätt än ortens pojkar. Flera offentliga platser undveks helt av …

Tribus 2009-2012

av Erik Rören Tribus är ett skulpturalt projekt som startade som ett streetart verk. Ett par tusen skulpturer hängdes upp i olika städer såsom Oslo, Amsterdam, stockholm, Sidney mlf. Projektet tog en ny bana då det köptes in till Borås skulpturfestival 2010 och 2011.

Konstsanering 2013

av Erik Rören Graffitins/klottrets spontana streck av spritpenna och sprayade färgytor utmanar lag och ordning, och bemöts normalt med nolltolerans och betonggrå övermålning. På en murvägg i centrala Gnesta utspelade sig under 2013 sig istället Konstsanering: när någon var där med penna eller burk, målades det istället över med Gnesta kommuns signaturfärger. På detta sätt …