Swamp Circle 2016

av Erik Rören och Signe Johannessen

Konstnärerna har länge intresserat sig för träsket som faktisk, politisk, filosofisk och mytologisk plats. Det har resulterat i att de drivit flera olika projekt i våtmarker både i och utanför Sverige. Några av projekten har resulterat i offentliga utsmyckningar och interventioner. Exempelvis har konstnärerna inom ramen för Art Lab Gnesta och tillsammans med alla åttondeklassare i Gnesta och alla nyanlända ungdomar i Karlstad besökt, upplevt, diskuterat och undersökt detta dolda offentliga rum, träsket. I samarbete med andra konstnärer och inbjudna biologer och beslutsfattare genomfördes fältstudier i performance, musik, tecknande och naturvetenskapliga undersökningar. Insamlat material undersöktes och modifierades i den för projektet  framtagna appen, Laboscope tillsammans med ungdomarna. Det gemensamma arbetet lade grunden för det offentliga konstverket Swamp circle på Frejaskolans skolgård i Gnesta och den tillhörande performance aktionen där Träskcirkeln sänks ner i kärrets mörka vatten (se på Youtube: https://youtu.be/mRfLFv6XRKg).Projektet är en estetisk dragkamp mellan de vedertagna, överordnade och de nya och sårbara impulser som ännu inte fått sitt självklara fotfäste i det svenska samhället.

Arbetet har skett  genom fältarbete med stora grupper unga, både Svenskar, nysvenskar och asylsökande. Projektet ställer frågor om vems estetik som får plats i våra offentliga utrymmen, vem får egentligen plats i vårt gemensamma samhälle i en tid som präglas av stora förändringar? Projektet lyfter också frågan om vad som är ett offentligt rum överhuvudtaget. Laboscope för Iphone: https://itunes.apple.com/us/app/laboscope/id1062780061?mt=8

och för Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.extransit.laboscope.en&hl=sv