Trappgatan 2014

av Erik Rören och Signe Johannessen

Trappgatan projektets syfte var att förändra bilden av negativt laddade platser i Gnestas offentliga rum. Projektet tog utgångspunkt i en jämställdhetsrapport från Gnesta kommun där det tydligt framgick att flickor använde sig av det offentliga rummet på ett annat sätt än ortens pojkar. Flera offentliga platser undveks helt av orten flickor. Fokusgruppen, som bestod av ca 200 8:de klassare fick genom stadsvandringar och workshops välja ut de “värsta” platserna i Gnesta. En sådan plats var trappgatan, en trappa på 130 trappsteg som ligger mellan pendeltågstationen och skolan. Fokusgruppen och konstnärerna genomförde en serie workshops för att förkovra sig i offentlig konst och offentliga rummets förutsättningar samt genomdrev en rad medborgardialoger mellan fokusgruppen, konstnärerna och beslutsfattarna i kommunen. Sedan arbetade ungdomarna fram en serie färger och symboler som de tyckte var representativa för gruppen. Resultatet blev att Trappgatan numera används flitigt av en större grupp unga. Trappgatan ändrade hur människor rör sig i offentliga rummet i Gnesta. Ett ungdomsråd startades som en del av projektet, för att även kunna påverka kommunens framtida beslutsfattning gällande ortens offentliga rum.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6210828

https://www.gnesta.se/kulturfritid/kultur/trappgatan.4.59d477d3162f15571d1c2c7f.html

http://sagolikasormland.se/kultur/konsthantverk/trappgatan.4.7f55480a14cdb33b56a22f6.html