Art Lab Gnesta 2011 – 2019-

2011 startade Erik Rören tillsammans med Signe Johannessen Art Lab Gnesta. Art Lab Gnesta är en plats för experimentella kopplingar mellan konst och samhälle.
Här skapas möten mellan konsten och konstnärerna, lokalsamhället, skolor, konstinstitutioner och andra som arbetar med konst- eller samhällsfrågor – både lokalt, nationellt och internationellt.

www.artlabgnesta.se